Perazzi Sve za oružje

PERAZZI mast za održavanje
PERAZZI mast za održavanje

PERAZZI mast za održavanje

- specijalna mast za primjenu na ključevima cijevi, ejektorima, kučištu ...